Viktigt att tänka på

Oavsett om du ska bygga, riva eller utföra markarbeten som kräver bygglov eller anmälan behöver du anlita en certifierad Kontrollansvarig (KA). Genom att anlita oss säkerställer du att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Viktigt att tänka på när du ska anlita en Kontrollansvarig är att anlita en som har en oberoende ställning gentemot entreprenören. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.