Byggkontroll Skaraborg – Våra tjänster

Jag som driver Byggkontroll Skaraborg heter Erik Jakobsson och har drivit företag inom ventilationsteknik sedan 2006. Jag har därigenom varit involverad i många olika byggskeden – de senaste 4 åren i över 300 nybyggnationer. Idag jobbar vi främst med kontrollansvar och är certifierade enligt EU:s tjänstedirektiv genom myndigheten Swedac.

Vi gör även slutbesiktningar av främst nybyggda villor. Utöver detta erbjuder vi ventilationskonsultation med 15 års erfarenhet inom området.

Viktigt att tänka på

Oavsett om du ska bygga, riva eller utföra markarbeten som kräver bygglov eller anmälan behöver du anlita en certifierad Kontrollansvarig (KA). Genom att anlita oss säkerställer du att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Viktigt att tänka på när du ska anlita en Kontrollansvarig är att anlita en som har en oberoende ställning gentemot entreprenören. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Kontakt

Erik Jakobsson
erik@byggkontrollskaraborg.se
073 951 38 01